Guangzhou, 1997
Guangzhou, 1997 Guangzhou, 1997, Foto, Lack,/Forex, 15-teilig, 90 x 200 cm
Yangjiang
Yangjiang Yanhjiang, 1997, Fot, Lack, Forex, 100 x 235, 21-teilig